loading

Contact

Adresă

B-dul Unirii, Nr. 303, Buzău / Complex Mara

Telefon

+40 754 602 130

Email

office@panourisolarebuzau.ro

// Siguranță

Sisteme detecție incendiu

Contactează un consultant

Contactează un consultant “Evo Fit Instal” pentru a putea stabili toate detaliile tehnice, astfel încât să vă putem înainta propunerea financiară concretă și corectă.

Instalaţiile de semnalizare şi detecţie a incendiilor aferente construcţiilor se stabilesc în funcţie de riscul de incendiu, tipul de clădire, de categoria de importanţă a construcţiilor şi de parametrii ce trebuie supravegheaţi, cum sunt: temperatura din încăpere, fumul, emanaţia de gaze periculoase sau explozive, flacără.

Alegerea unui anumit sistem de detecţie trebuie să se facă încă din faza de proiectare a construcţiei, pe baza unor criterii normative ce au că scop principal siguranţa utilizatorilor. Că urmare a eficienţei sistemelor de detecţie şi semnalizare a incendiilor cu funcţionare automată se constată pe plan mondial o diversificare şi modernizare continuă a acestora, ajungând până la o integrare a acestora în sistemele de tip BMS (Building Management Systems).

Instalaţiile de semnalizare a incendiilor trebuie să asigure: - detectarea incendiilor atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiilor, cât, mai ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;
- anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi, după caz, la unitatea de pompieri (serviciu de pompieri)
- alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure prima intervenţie şi evacuarea utilizatorilor în conformitate cu planurile de acţiune stabilite;
- avertizarea ocupanţilor (utilizatorilor) din clădire asupra pericolului de incendiu şi transmiterea de instrucţiuni (mesaje) pentru evitarea paniciiSistemele de detectie si alarmare sunt sisteme conventionale si adresabile.

Sisteme convenționale sunt acele sisteme pentru spatii mici
Sistemele adresabile sunt sisteme complexe pentru spatii mari, permit identificarea exacta a elementului aflat în alarma, cu funcții multiple interconectate și la instalațiile de stingere astfel încât pot declanșă automat instalația de stingere (cu sprinklere, spuma, sau gaze).

Componenta unui sistem de baza este prezentata în schema alăturată și conține: • Detectorii de căldură, fum și de flacăra care au rolul de a transmite semnalul detectat că urmare a începutului de incendiu
• Butonul de avertizare ce poate fi acționat manual în cazul în care apare riscul de incendiu
• Sirena care vă avertiza toți ocupanții că trebuie să evacueze clădirea
• Centrala cu funcții multiple
• Calculatorul cu soft ce poate înregistră și memora orice eveniment produs
Centrala de semnalizare este componenta de baza a instalaţii de semnalizare a incendiului care poate fi utilizata, după caz, pentru:
• a recepţiona semnale de la detectoarele conectate;
• a determina dacă aceste semnale corespund unei condiţii de alarmă;
• a indica o condiţie de alarmă acustic şi optic;
• a indica locul izbucnirii incendiului;
• a porni instalația de stingere;
• a înregistra, dacă este posibil, oricare din aceste informaţii.

Proiectare sisteme detecție

Instalațiile de detecție și semnalizare incendiu sunt folosite pentru echiparea clădirilor și au scopul de a asigura siguranță la incendiu, prevenirea incendiilor și intervenția în timp util în caz de apariție. Echiparea construcțiilor cu instalații de detecție și semnalizare a incendiilor se face în funcție de categoria construcției, de tipul acesteia, de nivelul riscului la incendiu și destinația clădirii pe baza unui proiect tehnic elaborate de o companie autorizata C.N.S.I.P.C. – I.S.U. București conform documentelor de referință din procedura de lucru aprobata.

Mentenanță sisteme detecție

Lucrările de instalare și întreținere a instalațiilor de detecție și semnalizare a incendiilor pot fi executate doar de către o societate autorizata C.N.S.I.P.C. – I.S.U. București conform documentelor de referință din procedura de lucru aprobata. EVO FIT INSTAL fiind societate atestata în acest sens, poate asigura lucrări de instalare și întreținere a instalațiilor de detecție și semnalizare a incendiilor, respectând legislația românească în vigoare. Conform NORMATIVULUI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR Partea a II-a – INSTALAŢII DE STINGERE Indicativ P118/2 – 201